M A R I A
- M A R Y A M -
PURA MARYAM SOPHYAH
www.puramaryam.de/ Berlin

INSTRUKCJA DO SAMOUZDROWIENIA
 

POPRZEZ MIŁŚĆ BEZWARUNKOWĄ

SAMOUZDROWIENIE jest procesem wewnętrznego UZDRAWIANIA i stawania się CAŁOŚCIĄ poprzez usunięcie przyczyn Twojej choroby i problemów za pomocą MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ.

Kiedyś ich przyczyną stały się Twoje własne pozbawione MIŁOŚĆI myśli i odczucia - poprzez które stałeś się twórcą Twoich własnych chorób i Twoich problemów zarówno tych wewnętrznych jak i tych zewnętrznych.

 

PRAWO KOSMOSU bowiem obowiązują zawsze i wszędzie - Tak jak myślisz i czujesz i w związku z tym traktujesz innych, dzieje się Tobie samemu - Jak wewnątrz tak i na zewątrz. To co wysyłasz, powraca do ciebie spowrotem - to co uczynisz innym, doznasz samemu.

 

Bez MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ obowiązuje cię prawo karmiczne „ Oko za oko i ząb za ząb”.

Ale MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA jest najwyższym PRAWEM KOSMOSU -  KOCHSZ, jestes WOLNY!

Jednakże każde odstępstwo od MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ jest odwróceniem się od BOGA.

Jeśli wejdziesz na droge UZDROWIENIA i stawania się CAŁOŚCIĄ poprzez MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ, będziesz wtedy w stanie poprzez własne ROZPOZNANIE, WIDZIEĆ i WIEDZIEĆ także REINKARNACJA stanie się dla ciebie faktem.

 

Bez niej nasza ZIEMSKA PODRÓŻ jest nie do wyjaśnienia - z tą WIEDZĄ jednak wyjaśni się wiele dotychczasowych zagadek ŻYCIA.

Ujrzysz bowiem że -STWORZENIE BOSKIE jest NAJWYŻSZYM CUDEM - ŚWIATŁO, LOGIKA, KLAROWNOŚĆ(OJCIEC) - i jednocześnie NAJWYŻSZA BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ I ŁASKA (MATKA)

 

Wszystko, co podczas twoich wielu inkarnacji na ZIEMI wytworzyłeś i co nie było MIŁOŚCIĄ, jest w Tobie zapisana jako przyczyna chorób i problemów i powoduje ciągłe odradzające się ich doświadczanie zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz = karma. Poprzez MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ jesteś w stanie ULECZYĆ Siebie Samego, przy tym staniesz się WIEDZĄCYM, gdyż ROZPOZNASZ przyczyny w Tobie oraz Innych.

 

ROZPOZNASZ także cały dramat ludzkości - wplątanie się w ciemność - i jednocześnie Ty to UZDRAWIASZ. CZY MOŻE BYĆ COŚ PIĘKNIEJSZEGO ?

 

 

SPIS TREŚCI

1.  Co powinnaś najpierw wiedzieć o BOGU i ŚWIECIE, ŻYCIU I Twojej Istocie, gdyż do tej pory było to dla ciebie ukryte

2. WYTWARZANIE MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ, JEJ CZUCIE I PRACA Z NIĄ (INSTRUKCJA)

3. Wskazówki do pracy z MIŁOSCIĄ BEZWARUNKOWĄ i pokonywaniu problemów

 
 

1.Co powinnaś najpierw wiedzieć o BOGU i ŚWIECIE, ŻYCIU I Twojej Istocie, gdyż do tej pory było to dla ciebie nieznane

 

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA, jak również ŚWIATŁO BOŻE, z którym możemy pracować jest NIE-BIEGUNOWE. To najsilniejsza MOC we wszechświecie i najwyższe ze wszystkich KOSMICZNYCH PRAW. Wszystkie duchowe istoty SWIATŁA ŻYJA w tej MIŁOŚCI.  Możesz lepiej zrozumieć ŚWIAT DUCHOWY i świat ziemski, jeśli poznasz Siedem Praw Kosmosu i 7 Złotych Regól (znajdziesz je do Download w spisie treści pod „Prawa” i na adekwatnych stronach). Także Jezus NAUCZAŁ tych praw, tej MIŁOŚCI i ŚWIATŁA : BOSKA POMOC dla ludzi !

Pod pojęciem BOGA rozumiane jest zawsze BÓGOJCIECMATKA = BÓGŚWIATŁOMIŁOŚĆ

i tego, tą PRAWDZIWY BÓG – BOGINI odnajdziesz w Twojej czakrze SERCA, tam możesz się z NIM – NIĄ zawsze połączyć; tam znajdziesz także CHRYSTUSA-CHRYSTĘ!

Wszystko bowiem jest męskie i żeńskie jednocześnie, nawet każda mrówka, każda roślina i każde ziarenko piasku!

 

Ten BÓG spełnia wszystkie życzenia i wysłuchuje każdej MODLITWY! Lecz możesz także po prostu połączyć sie z BOGIEM w Twoim SERCU. Nie ma nic PIĘKNIEJSZEGO, niż być połączonym z BOGIEM; to jest MODLITWA BEZ SŁÓW (zobacz w spisie treści pod „MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA” )

 

BEZWARUNKOWO KOCHAJĄCE sa NIEBIAŃSKIE światy, w których żyją NIEBIAŃSKIE ISTOTY! NIE-BIEGUNOWOŚĆ nie ma żadnych przeciwieństw i jest zawsze PODSTAWOWO – PROSTA; jest to największe piękno, jakie istnieje. To wydaje się nam często PARADOKSALNE, ponieważ z naszym 3-wymiarowym umysłem zarówno wyższe wymiary jak również brak CZASU i PRZESTRZENI jest dla nas nie do POJĘCIA.

 

TO CZEGO SIĘ TUTAJ NAUCZYSZ JEST TO COŚ WYJĄTKOWO ŚWIĘTEGO. Stosuj to z takim przekonaniem i bądz tego ŚWIADOM, jak bardzo uprzywilejowany jest każdy człowiek, który może w ten sposób DZIAŁAĆ i PRACOWAĆ.

 

Sam z tą POMOCĄ będziesz w stanie UWOLNIĆ SIE od wszystkich obciążeń = wszystkich chorób, wszystkich obciążeń emocjonalnych, wszystkich obciążeń duchowych, wszystkich obciążeń, które do tej pory uchodziły za nieuleczalne, i także od problemów ze sobą i innymi ludzmi, ze wszelkimi okolicznściami Twojego życia, Twoimi dotychczasowymi przeszkodami w życiu, jak również przyczynami, dla których czegoś nie zrobiłeś lub dla którch kimś sie nie stałeś.

 

Twoje odczuwanie życia, które Cię oczekuje, określamy jako NAJWYŻSZE SZCZĘŚCIE

W trakcie Twojego UZDRAWIANIA uznasz REINKARNACJĘ i KARMĘ jak coś całkowicie prawdziwego, jako integralną część ISTNIENIA – ponieważ także teraz myślimy, czujemy i działamy adekwatnie do istniejących w nas (a więc jeszcze nie rozwiązanych przez MIŁOŚC BEZWARUNKOWĄ) ‘starych obciążeń’ z poprzednich Inkarnacji.

Podczas gdy będziesz je BEZWARUNKOWO KOCHAŁ, bedziesz może nawet w stanie ROZPOZNAĆ lub ZOBACZYĆ ich przyczyny – to jednak zasadniczo nie jest potrzebne. Twoja dusza i tak ZNA przyczyny i będziesz w stanie zrozumieć każdego, kto cierpi na podobne obciążenia. Dlatego sam ŚWIADOMIE wybrałeś tą drogę! Alebowiem UCZYMY się zawsze przez doświadczenie ‘na nas samych’ – i tylko tak przez ‘WSPÓŁ – ODCZUWANIE’ możemy pomóc innym.

 

I ROZPOZNASZ, że jeśli duchowo – emocjonalne przyczyny zostaną rozwiązane, znikną także symptomy cielesne, tak jak by ich nigdy nie było! To dotyczy także PROCESU STARZENIA – gdyż rozcigągłość naszego życie jest o wiele większa, aniżeli przyjęto do tej pory, i możemy się starzeć w najlepszym zdrowiu przy zachowaniu zewnętrznej jak i wewnętrznej młodości.

 

Staniemy się – jeśli będziemy się sami UZDRAWIAĆ i poprzez to stopniowo podwyższać nasze wibracje – WIEDZĄCYMI i całkowicie niezależnymi od zewnętrznych możliwości pomocy i w ten sposób otrzymamy spowrotem naszą właściwą GODNOŚĆ LUDZKĄ – tak , staniemy się tym czym kiedyś byliśmy:‘ANIŁAMI’ w ludzkim ciele.

 


 

SAMOUZDROWIENIE jest prozesem wewnętrznego UZDRAWIANIA i stawania się CAŁOŚCIĄ poprzez zniknięcie przyczyn Twojej choroby i problemów poprzez MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ.

 

 

Co jest istotna dla UZDROWIENIA

 

Ciemne energie o niskich wibracjach z bardzo niską zawartością ŚWIATŁA są przyczynami naszych wypaczeń i zachorowań, szczególnie jeśli są zatorowane poprzez blokady. One dokonują ogromnych zmian na poziomie cielesnym, emocjonalnym i duchowym, i wtedy rozpoznacie, że reakcje obronne naszego organizmu są zawsze reakcjami w stosunku do tych energii (=często istot), i dlatego symptomy naszych chorób powstają wyłącznie poprzez energie.

W trakcie naszego UZDRAWIANIA pracujemy na niematerialnym poziomie naszej istoty i bytu, co jest bardzo proste i niedługo będzie dla ciebie oczywiste, mianowicie poprzez CZUCIE i MYŚLENIE = poprzez luzowanie  i kierowanie energiami przy POMOCY MIŁOŚCI BEZWRUNKOWEJ (jako środek luzujący i rozwiązujący)

 

Po pewnym czasie ( tygodniach, miesiącach? w zależności od tego jak intensywnie pracujesz) zaczniesz JASNO- CZUĆ = odczuwać to co się w Tobie dzieje. Obserwuj zatem zawsze z uwagą wszystkie bardziej lub mniej subtelne procesy które w Tobie zachodzą! Wtedy ta PRACA bedzie szczególnie EKSCYTUJĄCA!

 

Organami naszego niematerialnego ciała (na poziomie emocjonalnym i duchowym = „Aura” ) są Czakry: 7 czakr głównych stanowi nasze duże centrum energetyczne = tam wytwarzamy i czujemy energie i tam także odkładają się one, przy czym są tam składowane tylko energie o niskich wibracjach, ciemne energie/ blokady energetyczne i w ten sposób hamują normalny przepływ ciągle płynących energii; i dlatego dochodzi do powstawania chorób!

 

Meridiany są “ ulicami“ po których „płyną“ owe energie. Energie opuszczają nasze ciało poprzez dolne czakry umiejscowione w stopach.

Energie z zewnątrz ( uczucia wytworzone przez innych bądz przez samodzielne Istoty) także wchodzą w naszą Aurę, jeśli posiadamy w nas takie same lub podobne energie (Prawo:” To Samo – przyciąga to Samo!”)

Więcej o Aurze i Czakrach znajdziesz na moich stronach (zobacz w spisie tresci)

 

2.ODCZUWANIE I NAUKA PRACY Z MIŁOŚCĄ BEZWARUNKOWĄ (INSTRUKCJA):

 (uwagii i wyjaśnienia napisane są kursywą)

 

Poproś teraz anioły aby wokól ciebie roztoczyły STOŻEK ŚWIETLNY lub SŁUP ŚWIETLNY, uczyń to mówiąc:

„Proszę KOCHANE ANIOŁY, dajcie mi STOŻEK ŚWIETLNY na tak długo, jak długo uważacie to za konieczne!”

(zobacz też w spisie treści pod OCZYSZCZANIE). STOŻEK ŚWIETLNY jest bramą do NIEBIAŃSKICH POZIOMÓW ŚWIETLNYCH i działa w taki sposób, że wszystko co was opuści przez wasze czakry w stopach, idzie do ŚWIATŁA, gdzie może nadal WZRASTAĆ i się ROZWIJAĆ.

 

W górnej części Twojej klatki piersiowej, zaraz pod mostkiem, na wysokości kręgosłupa, znajduje się nasze centrum, Czakra SERCA. Jeśli o tym myślisz, czakra zostaje zaaktywowana i już się trochę rozszerza. Tam znajdziesz, w środku Twojego SERCA BÓGA – OJCIECAMATKĘ = PRAWDZIWEGO BÓGA – PRAWDZIWĄ BOGINIĘ, jak równiż CHRYSTUSA – CHRISTĘ.

Czakra SERCA ma umijętność wyczuwania wibracji, to potrafią wszystkie czakry, ale czakra SERCA może rozróżniąć najsubtelniejsze różnice, tak przy pewnym wyćwiczeniu może w najsubtlniejszy sposób wyczuć, jakie JAKOŚCI wspólwibrują w jednej energii; dlatego może ona rozpoznać PRAWDĘ od nieprawdy

(zobacz pod „PRAWDA”, w spisie treści i NAUCZ się tego z tamtąd!).

 

 


 

Teraz powiedz w myślach jednocześnie koncentrując się na Swojej czakrze SERCA:

 

                                    ”Przechodzę w rezonans do MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ”

(JEZUS podarował nam tę krótkę ŚWIĘTĄ formułę)

 

Twoja czakra SERCA zacznie się natychmiast mocno rozszerzać, ponieważ jednocześnie będzie wypełniona MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ, która została wytworzona tylko i wyłącznie przez ciebie samego! Ta MIŁOŚĆ jest oczywiście energią wysoko wibrującą. W zasadzie nie ma nic co mogłoby mieć wyższe wibracje!

 

Teraz obserwuj uczucie, które rozprzestrzenia się w Twoim SERCU: to podstawowa forma MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ.

 

 

Może stwierdzisz, że czujesz tylko daleko ? Może odczuwasz przy tym, że stoisz ponad rzeczami? Może odczuwasz tylko SPOKÓJ, CISZĘ, głęboki SPOKÓJ? To wszystko jest właściwe i należy do PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI.

Może także stwierdzisz, że MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA nie odnosi się do konretnej osoby. Nie możesz się ograniczyć do pojedyńczej osoby czy też zwierzęcia – wszystko albo nic! KOCHASZ albo nie KOCHASZ.

 

Nie możesz przy tym odczuwać do kogoś złości lub gniewu. Wypróbuj to myśląc o jakimś człowieku, którego nie lubisz. To stało sie dość trudne, czyż nie? Tak, to prawie niemożliwe.

 

Dlatego Jezus mówił „KOCHAJCIE waszych wrogów!“, ponieważ oni przestaną być waszymi wrogami. I każdy, o którym myślisz w miłości, czuje się KOCHANY i także nie jest w stanie być nadal Twoim wrogiem – ponieważ ty rozwiązujesz przyczynę tej sytacji – waszą karmę – czyli wszystko, co kiedyś jej wyrządziłaś, jeśli wystarczająco długo KOCHASZ, mianowicie aż do momentu kiedy nic więcej mrocznego się nie uwalnia! Ale to co pozstaje jest tylko CZYSTA MIŁOŚCIĄ! I od teraz możesz to czynić z  każdym człowiekiem, nawet jeśli odczuwasz tylko drobną irytacje kiedy myślisz o tym człowieku – nawet z Twoją własą matka, Twoim ojcem, nauczycielami, niewiernym przyjacielem, byłymi partnerami, którzy cie skrzywdzili / porzucili, partnerami od interesów, przeciwnikami politycznymi, ludzmi, którzy Cię kiedyś oszukali, okradli, „dali w ucho”, zdradzili lub zranili Cię w jakikolwiek inny sposó (może kiedyś sam im to wyrzdziłeś), i wszystkich innych...!

 

Obserwuj teraz, co odczuwasz, kiedy w Twojej czakrze SERCA wibruje BEZWRUNKOWA MIŁOŚĆ, jak on się na to otwiera i rozszerza. Śledż to nowe odczucie. Może do dopiero pierwszy raz, kiedy świadomie odczuwasz jakiś proces na poziomie niematerialnym, a więc w wyższym wymiarze.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA jest czymś całkowicie nowym i niezwykłym. Przeżyj ją teraz po raz pierwszy. Nazywamy to „BYCIEM W MIŁOŚCI” lub „KOCHAĆ”

 

 

Może nawet nie czujesz nic – także to jest „normalne”, poniewż nasze SERCA są mocno obciążone: wieloma blokadami, resztkami wilekich duchowych cierpień poprzez rozczarownia i ciosy losu...

Wielu z nas zbudowało mury wokół własnych SERC, jak „wieża Roszponki”, bez drzwi, tak aby nikt wiecej nie mógł wejść i nas skrzywdzić – ale w tym momencie wydostanie się jest także nie możliwe, jesteśmy uwiezieni we własnym bólu! I kiedyś oduczysz się czucia, staniesz się twardy jak kamień...BÓG powiedział mi kiedyś o ludziach, „Oni sami zbudowali swoje ciemnice, swoje więzienia i lochy, aby nigdy więcej nie zostać zranionym – i teraz nie mogą się sami z nich wydostać...” Tylko MIŁOŚĆ może zburzyć te mury!!

 

Mimo to MIŁOŚĆ wibruje w Twoim SERCU i działa tam. ZAUFAJ Sobie i ZAUFAJ BOGU! Pracuj dalej, ponieważ MIŁOŚĆ rozpuści krok po kroku blokady w twoim SERCU, tak że stoniowo zaczniesz czuć coraz bardziej precyzyjnie!

Możesz także poprosić BOGA, aby pozwolił Ci CZUĆ bardziej intensywnie.

 

TA PRACA JEST PRZECIEŻ DIALOGIEM Z BOGIEM!

 

 

Nie powątpiewaj przy tym w Siebie, to co Ty czujesz może czuć także każdy Inny, bardziej lub mniej zróżnicowane. Rzeczywiście ciągle czujemy niematerialne energie, bez świadomości tego:

Na przykład każdy ból jest niematerialny, każde nasze uczucie, każda nasza myśl, każdy ucisk w ciele, który często uwarunkowany jest blokadami, także kłucie w śledzionie i inne – a jednak są one całkiem realne, czyż nie?

Nawiasem mówiąc MIŁOŚĆ można porównać do wody, po kilku ćwiczeniach można to w taki sposób odczuwać, jak płynącą wodę, najpierw w kropelkach, następnie, przy intensywnej MIŁOŚCI, stanie się ona strugą ... i kiedy pozwolisz aby miłość nadal płyneła, możesz ze strugi zrobić potok, z tego ostatecznie strumień, który rozleje się w „NIESKOŃCZONYM MORZU MIŁOŚCI”...

Może odczujesz jako prwdziwe ŚWIATŁO, może SŁOŃCE – lub też nic – może być bardzo różnie, i to wszystko jest „normalne”.

Nie oczekuj nieczego, lecz bądz OTWARTY na wszystko!

 

 

WSZYSTKIE OGRANICZENIA SĄ TYLKO W TOBIE – I TY SAM MOŻESZ JE TRANSCENDOWAĆ POPRZEZ MIŁOŚĆ

Możesz teraz kierować MIŁOŚĆ z Twojego SERCA na wszystko i wszystkich, dokądkolwiek tylko chcesz. To się dzieje, kiedy jesteś w MIŁOŚCI, tylko poprzez Twoje MYŚLI.

Teraz możesz wykonywać następujące ćwiczenie:

Podczas kiedy jesteś w MIŁOŚCI, KOCHAJ najpierw samego/ą siebie, poprostu poprzez MYŚLENIE o Sobie - dokładnie tak, tymi słowami: ”KOCHAM siebię samego”... Śledz jak się teraz czujesz. Pozostań w miłości przy sobie, gdyż nie możesz jej dostać za dużo.

Może to być dla ciebie trudne, przez dłuższy czas być skoncentrowanym na sobie? Wtedy powtarzaj nieprzerwanie w myślach: ”KOCHAM siebię samego”...Poprzez to szkoli sie Twoja umiejętnośc koncentracji.

 

TO CO ROBISZ TERAZ JEST NAJWIĘKSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM ĆWICZENIEM, JAKIE KIEDYKOLWIEK WYKONYWAŁAŚ: Już Jezus próbował nauczyć ludzi aby KOCHALI siebie samych (tutaj rozumiana jest tylko MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA) (patrz powyżej). Nieliczni to zrozumieli, nie wspominając o praktykowaniu.

KIEDY KOCHASZ SAMEGO SIEBIE, MOŻESZ WTEDY KOCHAĆ INNYCH LUDZI, WTEDY MOŻESZ TAKŻE KOCHAĆ BOGA. MIŁOŚĆ własna jest tego podstawowym warunkiem!

 

Teraz możesz się całkowicie odmienieć i skierować Twoje życie na nowe tory!

Według KOSMICZNEGO PRAWA analogii („Jak wewnątrz – Tak na zewnątrz”) Twoje doświadczanie świata zewnętrznego odpowada Twoim wewnętrznym problemom i doświadczenom (p.p) – a w szczególności wszystko zależy od tego, jaki masz stosunek do samego siebie. Jeśli KOCHASZ Samego Siebie, także w świecie zewnętrznym doświadczysz tylko MIŁOŚĆ. Ćwicz za tem, coraz częstrze bycie w MIŁOŚCI, aż ci się uda być w MIŁOŚCi bez przerwy. To dzieje się szybciej niż myślisz.

 

Kiedy jesteś w MIŁOŚCI, masz zapewnioną każdą NIEBIAŃSKA pomoc. Jesteś całkowicie chroniony, nic Ci sie nie przydarzy, żaden wypadek, żadna kradziesz, żadne potrącenie, żadne złe słowo...Wokół ciebie roztacza się CZAR, pole wibracji o perfekcyjnej MOCY UZDRWIAJĄCEJ.  Ale także kiedy jeszcze nie potrafisz być cały czas w MIŁOŚCI, możesz ten czar zupełnie świadomie używać, n.p. kiedz tarfisz na jakąś nieprzyjemną sytuację. Zamisat się bać, przejdz natychmiast do MIŁOŚĆ i zastąp nią strach i złość, co spowoduje natychmiastową HARMONIZACJĘ nie tylko ciebie ale także całej sytuacji.

Ludzkim CELEM jest KOCHAĆ. Jeśli MIŁOŚĆ stanie się sładnikiem Twojego życia i bedziesz ciągle żył w miłości i wszystko KOCHAŁ, Siebie Samego i BOGA i WSZYSTKO, wtedy z łatwością zdasz wszystkie egzaminy życiowe i osiągniesz duchową DOJRZAŁOŚĆ. Wtedy nie byłoby konieczności dalszych inkanacji, ponieważ osiągnąłeś swój cel nauczania i nie musisz jeszcze raz zjawiać się w ziemskiej szkole...

Teraz skieruj swoją MIŁOŚĆ poprzez swoje MYŚLI na człowieka, którego bardzo lubisz, a więc: KOCHAJ TEGO CZŁOWIEKA! Czuj, jak to się odczuwa, KOCHAĆ kogoś naprawdę. Teraz także ten człowiek czuje się KOCHANY!

Teraz POMYŚL w MIŁOŚCI o człowieku, którego do tej pory wcale ale to wcale nie lubiłaś – może o Twoim szefie lub o zgryźliwym sąsiedzie, lub o kimś z kim własnie jesteś w kłótni? Mimo to KOCHAJ TYCH LUDZI. I może dojdziesz do wniosku, że nie potrafisz być dłużej zły na tego człowieka tak długo jak jesteś w MIŁOŚCI. Jednak jeśli jesteś na niego nadal zły, zastanów się, i powróc do MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ i zrób ćwiczenie od początku. Teraz w swoich myślach otwórz się na „ wszystko co nam wzajemnie przeszkadza“: Możesz zamiast tego powiedzieć „ Wchodzę w karmy pomiędzy nami” lub „ wchodzę we wszystko co wyrządziłem tej osobie” lub „kocham naszą karmę” lub „ kocham wszystko co jest pomiędzy nami”. Pozwól się prowadzić twojemu sercu.

Zobaczysz, że rozwiązanie karmy zdziała znaczącą zmianę w zachowaniu tego człowieka, jak również Twoje nastawienie do tego człowieka! CO WEWNĄTRZ – TO NA ZEWNĄTRZ!

 

Teraz możesz się NAUCZYĆ czegoś innego, mianowicie tego co znajduje się poza ludzkimi „normalnymi” uczuciami i jak one wibrują, w porówaniu do miłości bezwarunkowej:

Ćwicz zatem aby poczuć różnicę pomiędzy różnorodnymi uczuciami  i zobaczyć jak się przy tym Twoja czakra SERCA zamyka lub rozszerza:

 

Podczas kiedy koncentrujesz się na Twojej czakrze SERCA powiedz w myślach: „Przechodzę w rezonans do 'zazdrości'? – i natychmiast poczujesz jak Twoja czakra SERCA zacznie się w określonym tępie zaciskać.  To wskazuje na nisko wibrujące uczucie, podczas gdy sposób i tępo zaciskania się wskazują na specyficzną jakość danego uczucia.
Jeśli Twoja czakra SERCE jest w pewnym stopniu WOLNA, możesz doświadczyć 'zazdrości' całkowicie bez powodu. Zabawne, czyż nie? Jeśli jeszcze nie odczuwasz tego uczucia, może poczujesz jak Twoja czakra serca się kurczy. To uczucie nie jest zbyt przyjemne, wiec nie pozostawaj w nim zbyt długo, lecz wróć spowrotem do MIŁOSCI BEZWARUNKOWEJ.

 

Ćwicz teraz tak długo jak chcesz, przechodząc od jednego uczucia do innego, i poczuj różnice.

Eksperymentuj: smutek – radość – złość – wesołość – samotność – zadowolenie, i co tylko wpadnie ci do głowy.

Rozpoznaj różnicę: litość – współodczuwanie, „miłość znana mi do tej pory” (nazywaj ją tak)- MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA, „ Moja radość” – RADOŚĆ niebiańska, „tak jak ja się czuję” – „jak czują się anioły (krasnale, elfy..)” itd., bądz kreatywny!

 

W ten sposób możesz poznać wiele uczuć:

Jęśli są to PRAWDZIWE, CZYSTE, PIĘKNE uczucia twoje SERCE rozszerzy się – jeśli są one nisko wbrujące, zaciśnie się. Nie wszystkie nasze uczucia są tak szlachetne i wysoko wibrujące jak do tej pory myśleliśmy!

Nie zatrzymuj się jednak zbyt długo przy nisko wbrujących uczuciach, ponieważ one „pociągną cię w dół”, to znaczy, że twoje własne wibracje obniżą się.

Sprawdz je wszystkie aby je rozróżnić.

Sprawdz w ten sposób źle pojmowoną ludzką miłość i MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ i poczuj sam różnice pomiędzy nimi. To mówi więcej aniżeli tysiące słów!

Uważam, że „NIEBIAŃSKI HUMOR” jest znakomity, ponieważ za każdym razem muszę się śmiać, mimo, że nie jest opowiedziany żaden dowcip, masz jego uczucie!

 

Jeśli jakaś blokada jest bardzo mocna lub cię przytłacza (blokady odczuwa się z regóły jako mocny ucisk) lub jeśli odczuwasz przy tym ból, złóż dłonie w „ katolickiej pozycji modlitewnej”, co ma bardzo silne działanie OCZYSZCZAJĄCE, ewentualnie połóż dłonie na tę część ciała, i MYŚL wytrwale o blokadzie i bólu. Odczujesz, że MIŁOŚĆ natychmiast zajmie się uwolnieniem cię od blokady i bólu.

Wiedz także o tym, że MIŁOŚĆ i ŚWIATŁO są nierozerwalne! Razem z Twoją MIŁOŚCIĄ także ty wytwarzasz światło – przy tym bedziesz zawsze prowadzony i wsperany przez BOGAOJCAMATKĘ i istoty ŚWIETLNE.

 

Tylko poprzez MIŁOŚĆ do samego siebie, pozbędziesz się wiele ciemnego. Rób to tak często jak możesz, tak często jak masz czas. Poprzez to bedziesz sie szybciej zmieniać i z czasem po kolei pozbędziesz się wszystkich Twoich problemów. Możesz teraz kreatywnie ćwiczyć, aby pomóc sobie i innym. Jęsli po prostu skierujesz MIŁOŚC z Twojej czakry SERCA na jakiegoś człowieka, który właśnie źle się czuje ( jeśli więc KOCHASZ tego człowieka), nie możesz uczynić nic złego. MIŁOŚĆ nie może manipulować. Inna dusza może MIŁOŚĆ przyjąć lub nie – jednak Ja jeszcze się z tym nie spotkałam aby ktoś odrzucił miłość! Możesz także MIŁOŚCI pozwolić płynąć poprzez jakąś konkretną sytacje, obojętnie, czy teraźniejszą czy która wydarzy się w przyszłości, czy taką która się już wydarzyła (np.kłótnia). Zawsze dojdzie do HARMONIZACJI owej sytacji, co będzie odziaływało pozytywnie na Twoje teraźniejsze życie i na Twoje stosunki z tym człowiekiem. W ten sposób możesz harmonizować związki z żyjącymi jak i już zmarłymi osobami.

 

Ale proszę unikaj wejścia w CHCENIE, to znaczy także chęć pomocy czy chęć uzdrowienia, a więc jakiś wymuszanie jakiegoś konkretnego rezultatu Szczególnie powinieneś się chronić, przed łączeniem z MIŁOŚCIĄ jakiegoś konkretnego zamiaru ( np. Że zdasz egzamin na prawo jazdy /że Twój partner, który cię właśnie zostawił wróci do ciebie / że kłótnia zostanie załagodzona itp.) Przed tym czuj sie ostrzeżony. Byłbyś natychmiast poza MIŁOŚCIA i manipulował byś. To zawsze tworzy karmę. KOCHAJ bez intencji, to całkowicie wystarczy, i w ten sposób nie będzie blokowany przepływ MIŁOŚCI.

Możesz też po prostu kogoś KOCHAĆ i przy tym prosić, „KOCHANY BOŻE, proszę POMOŻ temu człowiekowi / UZDRÓW tego człowieka / odejmij mu jego chorobę, JEŚLI TAKA JEST TWOJA WOLA I WOLA JEGO / JEJ DUSZY” W tym przypadku po modlitwie nie myś o tym więcej i kochaj tylko, całą resztę zrobi BÓG!

Możesz sobie też wyobrazić, że tak jak SŁOŃCE, prominiujesz MIŁOŚCIĄ i ŚWIATŁEM – na czyjąś czakrę SERCA, na wszystkich ludzi których spotykasz, na wszystkich ludzi w metrze...Przy tym możesz sobie dodatkowo wyobrazić, że ZŁOCISTE i BIAŁE ŚWIATŁO promieniuje z Twojej czakry SERCA i otula wszystkich, których spotykasz. Możesz nim także otulić całe miasto, lub „ludzi, którzy potrzebują miłości najbardziej” lub „ wszystkie dzieci, które są nieszczęśliwe i przyczynę ich nieszczęścia”, bądz „wszystkich, którzy są wykorzystywani, i tych, którzy wykorzystują” lub „wszystkich alkoholików i ich bliskich” lub „wszystkich, którzy chcą kogoś skrzywdzić” – Twoje myśli nie mają granic! To ćwiczenie możesz wykonywać z fotela w Twoim pokoju. Podaruj Twoją MIŁOŚĆ w wolną, niskończoną PEŁNIĘ!

Możesz także rozwiązać własną karmę z jakąś osobą. Nie możesz przy tym jednak odejmować innym ludziom ich karmy, chyba że bedzie to karma z tobą samym. Jęśli ktoś cię o to prosi, możesz go nauczyć jak to zrobić, aby sam to potrafił to uczynić. Ponieważ każdy jest sam za siebie odpowiedzialny!

W szczególności, kiedy jesteś w MIŁOŚCI,  przykładaj sobie sam dłonie na bolące miejsca, zwłaszcza na główne czakry (z przodu i z tyłu), gdyż one rozdzielają energię w całym ciele. DŁONIE POŁĄCZONE SĄ Z CZAKRĄ SERCA – TO ONE SĄ WYKONUJĄCYM ORGANEM SERCA. TO CO SIĘ CZUJE W SERCU, WYPŁYWA Z CZAKR W DŁONIACH. One kierują MIŁOŚĆ tam gdzie je przyłożysz i rozwijają swoje lecznicze działanie = ŚWIĘTE działnie. Przykładamy ręce każdorazowo po pięć minut na kążdą z 12 pozycji czakr i nazywamy to „Wykonywać zabieg”.

Możesz na prośbę pomóc także innych ludziom poczuć się lepiej w ten sposób, że przykładsz dłonie tam gdzie ten człowiek odczuwa ból. Możesz także jak przy PRACY ZE ŚWIATŁEM, także wykonać zabieg z MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ. Także w tym przypadku dłonie kładzione są na głównych czakrach (z przodu i z tyłu), każdorazowo 5 minut na każdej z 12 pozycji ( Zobacz także w spisie treści pod PRACA ZE ŚWIATŁEM „Podsatawy PRACY ZE ŚWIATŁEM”)

Unikaj tutaj koniecznie CHCENIA aby nie blokować przepływu MIŁOŚCI. Jeszcze lepiej jest pokazać temu człowiekowi, który potrzebuje pomocy, jak może sie nauczyć KOCHAĆ i sam siebie ULECZYĆ.

(Przy leczeniu kogoś innego nie łam prawa: powinieneś zawsze jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie jesteś lekarzem bądz znachorem i nie przykładaj dłoni aby zarobić na tym pieniądze. Nie obiecuj nikomu sukcesu w LECZENIU i nie odradzaj w żaden sposób wizyty u lekarza lub brania lekarstw!)

Teraz możesz wszystkie Twoje związki z innymi ludzmi, zwierzętami lub roślinami przepracować a zarazem OCZYŚCIĆ.  Możesz rozwiązać wszystkie wrogości („Wszysko co jest po miedzy nami”, „Idę do przyczyny naszej wrogości”, WYBACZ! Sobie i innym ludziom)


 

CUDOWNE OCZYSZCZAJĄCE DZIAŁANIE = LECZNICZE DZIAŁANIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ, JEŚLI W MIŁOŚCI PRZEJDZIESZ DO TWOJEJ CZAKRY SERCA I POZOSATNIESZ TAM PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. Czakra SERCA połączona jest ze wszystkimi czakrami – w ten sposób OCZYŚCISZ wszystkie czakry. Znajdz na to czas codziennie. To bedzie najlepiej zainwestowany czas Twojego życia.

Możesz także KOCHAĆ Swoje choroby, jedną po drugiej – a więc: KOCHAĆ problemy z plecami, migreny, katar a najlepiej ich przyczynę, tak długo aż wszystkie blokady, które chorobę spowodowały rozwiążą się – czym dłużej z rzędu nad tym pracujesz, tym bardziej efektywna jest Twoja praca, ponieważ wtedy podwyższają się Twoje wibracje i masz więcej SIŁY!

 

 

Możesz z pomocą MIŁOŚCI stopniowo przechejść do przyczyn Twoich duchowych, emocjonalnych i cielesnych problemów. Ale jeśli przejdziesz w miłości do Twojej czakry SERCA, dalsza praca z myślami jest zbędna. Całe ciało bowiem, mianowicie wszystkie czakry, są połączone z czakrą SERCA i zostaną w ten sposób OCZYSZCZONE.

Jednakże jest to oczywiście bardziej fascynujące, przeżyć to jak pewne choroby się rozwiązują i „widzieć” co za tym stało...

I ostatecznie poprzez kilka ćwiczeń możesz z pomocą MIŁOŚCI uwolnić się od ciemności, którą masz w sobie –  już to sprawi ogromną różnicę w odzczuwaniu i świadomości, gdyż nic nas tak nie wypacza jak ciemność. Sama MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA może mieć takie działanie. Każdy „egzorcyzm” każde „wypędzenie” jest pozbawione miłości i także mroczne! Przy tym pozbędziesz się jakiegokolwiek strachu przed ciemnością, pozostanie tylko głębokie uczucie. Nie wracaj przy tym w myślach wogóle do ciemności, aby nie pozostać z nią związaną, w ten sposób nie pozostawiasz jej żadnych możliwości do natarcia.

 

Polecam Ci przejrzenie wszystkich stron o MIŁOŚCI BEZWARUNKWEJ i z czasem także strony o PRAWDZIE, PRACY ZE ŚWIATŁEM, UZDRAWIANIU, OCZYSZCZANIU, PRACY Z ENERGIĄ, ISTOTACH ŚWIATA DUCHOWEGO, ciemności i może także inne, to co cię interesuje. Kieruj się przy tym SERCEM. Szczególnie ważna jest umiejętność ROZPOZNANIA PRAWDY aby nikt więcej nie mógł Cię okłamać lub wyprowadzić w pole!

 

CZY TO CO POTRAWISZ NIE JEST NIESAMOWITE; WSZYSTKO CO POTRAFISZ A CO DO TEJ PORY CI UMYKAŁO!

 

MOŻESZ, JEŚLI TEGO CHCESZ, POPRZEZ MODLITWĘ DO BOGAOJCAMATKI POZWOLIĆ ZAKOTWICZYĆ MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWĄ W TWOJEJ CZAKRZE SERCA  NA CAŁA DŁUGOŚĆ TEJ EGZYSENCJI

 

Nie nie doceniaj MIŁOSCI BEZWARUNKOWEJ, nawet jeśli jeszcze nie za wiel czujesz. On jest CUDOWNĄ, REWOLUCYJNĄ  = PRZEWROTOWĄ , PRZEOBRAŻAJĄCĄ i ODNAWIAJĄCĄ SIŁA, która otwiera DROGĘ do całkiem NOWEGO ŻYCIA. Do ŻYCIE, które jest dla Ciebie prawadziwie NOWĄ EPOKĄ !

Więcej o czakrze SERCA i jej WŁAŚCIWOŚCIACH znajdziesz na całej stronie o „CZUCIU MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ”  (zobacz spis treści), są to informacje, które warto przeczytać.

 

KOCHANIE będzie jeszcze piękniejsze, jeśli bliżej zajmiesz się MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ i dowiesz się wszystkiego co na ten temat napisałam!

 

Przy tych ćwiczeniach, przy tej PRACY pozostaw jakąkolwiek niecierpliwość lub ciekawość na boku – one będą cie tylko hamowały w Twojej pracy – NAUCZ SIĘ KOCHAĆ BEZWARUNKOWO i z tym PRACOWAĆ, wtedy Twoje wyniki będą dla ciebie tym bardziej zadawaljące! DAJ SOBIE CZAS, gdyż TEGO CO NOWE TRZEBA SIĘ NAJPIERW NAUCZYĆ.


Całą WIEDZĘ, której potrzebujesz o Sobie i Świecie otrzymasz w odpowiednim czasie i kiedy DOJRZEJESZ do niej – wtedy kiedy BÓG uzna to za słuszne! BĘDZIESZ PRZY TYM PROWADZONY W NAJWYŻSZEJ MIŁOŚCI.

 

 

ŻYCZĘ CI DUŻO RADOŚCI!

 

3. Wskazówki do PRACY z MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ i pokonania problemów

 

1. Poprzez BEZWARUNKOWE KOCHNIE możesz rozwiązać wszysto to co Ci przeszkadza, co cię obciąża, hamuje, czyni cię małym i chorym. Nie ma żadnych granic. Wszystkie przyczyny Twoich problemów są to Twoje własne kiedyś wytworzone myśli i odczucia. Wszystko z czym jeszcze się nie uporałeś obciąża Twoja aurę, te obciążenia pochodzą mianowicie ze WSZYSTKICH TWOICH INKARNACJI!  Poznasz przy tym REINKARNACJĘ jako rzeczywistość, gdyż sam „ZOBACZYSZ” związek pomiędzy przyczynowymi zdarzeniami, względnie zostanie Ci to pokazane, i dzieki temu bedziesz WIEDZIAŁ, że to co WIDZISZ lub WIESZ jest PRAWDZIWYM FAKTEM, co do którego nie ma żadnych wątpliwości.

 

 

2. Mamy – każdy z nas – nieskończoną ilość problemów które nie są jeszcze rozwiązane (karma) ze wszystkich inkarnacji, których mieliśmy już wile: Wiem o sobie, że byłam ciągle inkarnowana aby zebrać wszystkie możliwe ludzkie doświadczenia; inaczej nie mogłabym zrozumieć wszystkich ludzi; często miałam jedną lub więcej „paralelnych inkarnacji”, gdyż linearny czas nie strarczyłby aby zebrać wszystkie doświadczenia we wszystkich kulturach.

 

3. Zacznij pracować najpierw z jednym problemem i pracuj z nim tak długo aż ulegnie całokowitemu rozwiązaniu, natępnie zacznij pracę nad nastepnym problemem. Dopiero kiedy nabierzesz wprawy możesz jednocześnie rozwiązać więcej problmów. Oczywiście możesz też po prostu KOCHAĆ, a wszystko samo stopniowo się rozwiąże, ale efektywniej (i przez to staniesz się WIEDZĄCYM i bardziej ZROZUMIAŁYM) będzie jeśli ŚWIADOMIE rozwiążesz swoje problemy – poza tym sprawia to wiecjej radości! Wyszukaj sobie jakiś konkretny problem ze soba lub z innymi, sensownie jest na początek wybrać taki problem, który szczególnie cie obciąża.

 

ZDECYDUJ WEWNĘTRZNIE: CHCĘ BYĆ CAŁKOWICIE WOLNY OD TEGO PROBLEMU – PODZIEL SIĘ Z TYM Z BOGIEMOJCEMMATKĄ I POPROŚ O BOSKĄ POMOC. SKONFRONTUJ SIĘ ZE SWOIM PROBLEMEM I NIE UCIEKAJ OD NIEGO, LECZ STAŃ Z NIM TWARZĄ W TWARZ I ROZWIĄŻ GO. ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW = POPREZ LEARNING BY DOING, np. Nie unikaj swojego problemu, także zewnętrznie. Pokaż swoją DOBRĄ WOLĘ i Twój SZACUNEK do wszystkich związanych z nim ludzi! Nie trać tego SZACUNKU nigdy, nawet kiedy ktoś jest przeciwko Tobie w słowach lub czynach – to pokazuje tylko tobie, że coś nierozwiązanego jest pomiędzy wami!

 

4. Pracuj zawsze ze STOŻKIEM ŚWIATŁA lub SŁUPEM ŚWIETLNYM

 

5. To może, jeśli dopiero zaczynasz w ten sposób PRACOWAĆ, potrwać dłuższy czas zanim rozwiążesz cały trudny problem; Twoje wibrację będą wzrastać w miarę tego jak będą cię opuszczały ciemne i cieżkie energie, i dlatego bedziesz mogła z czasem pozbyć coraz więcej ciemnych energii i stopniowo doświadczysz przyśpieszenia własnej PRACY. To OCZYSZCZANIE jest samo napędzającym się, samo przyspieszającym procesem. To potrzebuje jednak czasu – nie wymuszaj nieczego, lecz pozwól aby sie działo i CIESZ się z tej PIĘKNEJ PRACY!


6. Nie zapominaj nigdy o ŚWIĘTOŚCI tego „DZIAŁANIA”

 

7. Możesz oczywiście w każdym momencie przerwać tą PRACĘ. Kiedy później albo innego dnia będziesz kontynuować pracę, zacznij pracę tam gdzie skończyłaś. Jesteś przy tej pracy całkowicie WOLNY! Jeśli miałbyś się przy tej pracy poczuć źle, gdyż właśnie uwalnia się bardzo ciężka energia, możesz w każdej chwili prosić BOGA o POMOC i wsparcie lub przerwać pracę i kontynuować innym razem.

 

8. Możesz też poczuć, że coś się w Tobie porusza. Na ten temat możesz dowiedzieć się więcej wybierając ze spisu treści temat „ Istoty Światów Duchowych” a tam znajdziesz o „ Duszach zmarłych ludzi i zwierząt”, „Części świadomości żyjących i zmarłych” i „Ciemnych istotach świata astralnego” –

 „Rdzennych mieszkańcach” lub o Istotach Ciemności.

 

Pomyśl, że w całym STWORZENIU nic nie jest martwe – WSZYSTKO ŻYJE! Nawet myśli i odczucia wytwarzane przez ludzi są ŻYJĄCYMI ISTOTAMI! Taka wiedza jest dla nas dość nietypowa, gdyż nie jest powszechnie znana, i może na początku być dość przerażająca; ta wiedza jest z zasady utrzymywana w tajemnicy przez grupy spirytualistyczne, co odczuwam jako wadę, bo jeśli się o tym nie wie, to nie można się uwolnić od ciemnych istot w aurze!

Grupy spirytualistyczne chcą być na zewnątrz postrzegane jako „łagodne i anielskie” i wszędzie powinnien być „Wellness”  aby nikogo nie wystraszyć – ale tak nie wygląda nasza ryeczywistość na ziemi! Lub te grupy same nie dysponują taką wiedzą – a jeśli tak, to nie wiele można się tam nauczyć.

 

9. Jednak jeśli się wie, że energie to żywe istoty, można z tymi istotami w myślach rozmawiać

(TELEPATJA JEST UNIWERSAMLNYM JĘZYKIEM STWORZENIA!) i je poprosić aby odeszły do ŚWIATŁA, gdzie mogą dalej wzrastać, gdyż w „tkwiąc” w naszej aurze są one całkowicie zdezorientowane i są utrudnieniem także dla nas; można im powiedzieć, że się je KOCHA, że mówi sie do nich BEZWARUNKOWE „TAK” – tego właśnie szukją one podświadomie – wtedy są szczęśliwe i mogą odejść do ŚWIATŁA!

Wtedy powiedz jednocześnie do siebie samego BEZWARUNKOWE „TAK”! TY także do tej pory szukałeś tego podświadmie i nigdy tego od nikogo do tej pory nie usłyszałeś – gdyż ludzie do tej pory nie byli do tego zdolni!

 

10. Poprzez wibrację naszych myśli i uczuć przyciągneliśmy wiele ŻYCIA do siebie, które jeste tak samo ciemne: „ TO SAMO PRZYCIĄGA TO SAMO” – PRAWO KOSMOSU OBOWIĄZUJE WSZĘDZIE, także na ziemi

 

11. Tak więc możesz poprzez SAMOUWOLNIENIE i SAMOUZDROWIENIE, uzdrowić także to co samemu stworzyłeś – CZYŻ TO NIE JEST PIĘKNE? I w ten sposób krok po kroku, ROZPOZNASZ CUD ŻYCIA – w Tobie, wokół Ciebie - JAKIE TO WSZYSTKO PIĘKNE – TO SAMO ŻYCIE! JAKIEJ POKORY MOŻEMY SIĘ PRZY TYM NAUCZYĆ....

 

12. WIEDZ, ŻE NASZYM ZADANIEM NA ZIEMI JEST WSZYSTKO I WSZYSTKICH BEZWARUNKOWO KOCHAĆ – przede wszystkich nasze myśli i uczucia, są to nasze własne wytwory, a więc nasze dzieci! TAK UZDROWIMY SAMYCH SIEBIE.

 

13. Wiedz, że otrzymasz przy tym zawsze pomoc od BOGAOJCAMATKI, jeśli o to poprosisz. W ten sposób bedziesz zawsze chroniony i nic nie może Ci się przydarzyć.

Wiedz, że ta PRACA jest DIALOGIEM z BOGIEM i że zawsze będziesz PROWADZONY.

 

 

DĄŻ do tego aby żyć MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ, a więc aby ciągle ją czuć, i krocz do przodu  w ten sposób, że z czasem zaczniesz zajmować się innymi stronami o MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ i ciągle nad sobą PRACOWAĆ, może też nad DYSFUNKCJAMI, CHOROBAMI i CIERPIENIEM w świecie, poprzez to, że je je także będziesz kochał. KAŻDA MIŁOŚCI JEST JEST NIEZBĘDNA I POTRZEBNA – I MOŻE WZMOCNIONA WRÓCI DO CIEBIE SPOWROTEM!

 

Tak więc powinieneś właściwie jakiś problem nie tylko w Sobie kochać, lecz „we wszystkich ludziach, którzy z tego powodu cierpią” ! Wtedy bowiem będziesz promieniował – jednocześnie samemu doświadczając uleczenia – MIŁOŚCIĄ jak SŁOŃCE i zakres Twojego działania będzie nieskończenie DALEKI!

 

Proszę uwzględnić następujące:

 

Nie jestem ani lekarzem ani znachorem – i nie odradzam nikomu wizyty u lekarza bądz przerwania terapii i przyjmowania lekarst! I proszę was również o przestrzeganie obowiązujących praw!

My przeprowadzamy REWOLUCJĘ społeczeństwa nie w ten sposób, że łamiemy prawo, lecz poprzez to, że wszystko KOCHAMY = że PRZYJMUJEMY WSZYSTKO W NAJWYŻSZEJ FORMIE i w ten sposób ZMIENIAMY!

 

To czego tutaj nauczam, mianowicie PRACY z MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ i ŚWIATŁEM, nie stoi na przeszkodzie żadnej lekarskiej terapii ani nie może jej zaszkodzić, lecz tylko ją WESPRZEĆ – gdyż w przypadku ŚWIATŁA BOŻEGO i MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ rozchodzi się o NIE – POLARNE energie, które działają na innym poziomie, w innym wymiarze.

 

One mają bardzo intensywne ale dla wszystkich znośne DZIAŁANIE LECZNICZE i nie mogą nikomu zaszkodzić, gdyż one wspierają ŻYCIE – SAME SĄ BOWIEM ŻYCIEM, gdyż chodzi tu o CZYSTĄ MOC TWÓRCZĄ – a więc zawsze dla życia! Nawet w takim przypadku, kiedy chcemy komuś umyślnie zaszkodzić, to nie będzie funkcjonowało, gdyż ta energia przestanie płynąć.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA i ŚWIATŁO BOŻE przyniosą UZDROWIENIE ludzkości: UZDROWIENIE wszystkich zranionych dusz z ich wszystkimi problemami i cierpieniami, którym nie mogły POMÓC ludzkie społeczeństwa poprzez ich długą błędną drogę władzy i dążenia do wygranej, wojen i przemocy, ciemnych starych religii i zimnego ratio „Religioznawstwa”.

 

To jest możliwe – sama ŻYJĘ w ten sposób

 

W głbokiej MIŁOŚCI, MARIA

This translation has been made by my  DEAR SISTER Wiktoria,
who speaks the Polish as well as the German language fluently.

 THANK YOU WITH ALL MY HEART, DEAR Wiktoria, for translating this text,
 to enable our BROTHERS and SISTERS in Poland to HEAL themselves with UNCONDITIONAL LOVE, too!
 Please spread this KNOWLEDGE on to all of HUMANITY, DEAR BROTHERS AND SISTERS
so that all of us may live in HEALTH, PEACE and HAPPINESS,
as "ONE HUMAN NATION IN GOD" - in UNCONDITIONAL LOVE
and in PEACE with EARTH and GOD'S CREATION!
 
MARIA

Inhaltsverzeichnis - Alphabetisches Register - Seminare
Meine Seiten können ausschließlich zur privaten nichtkommerziellen Nutzung
unverändert zitiert, kopiert und frei weitergegeben werden, unter Angabe der Quelle.