M A R I A
- M A R Y A M -
PURA MARYAM SOPHYAH
www.puramaryam.de/ Berlin


ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE OPROEPEN,

VOELEN EN ERMEE TE  LEREN WERKEN.

   ( HANDLEIDING).

 Vraag de ENGELEN om een LICHTKEGEL of een LICHTZUIL om je heen met het uitspreken van de woorden;

 

Wilt U, LIEVE ENGELEN mij een LICHTKEGEL of een LICHTZUIL geven voor zolang het noodzakelijk is.

DE LICHTKEGEL is een poort naar de HEMELSE LICHTDIMENSIES en bewerkstelligt

dat alles wat je door de beide voetchakra’s verlaat naar het LICHT gaat, waar het verder

groeien en zich ontwikkelen kan.

 

 

Midden boven in je borst, net onder het borstbeen, ter hoogte van de wervelkolom,

bevindt zich ons HART chakra, ons centrum.

Als je eraan denkt wordt dit chakra geactiveerd en het breidt zich een beetje uit.

GOD-VADERMOEDER=DEWAREGOD=DEWAREGODIN of

CHRISTUS-CHRISTA vind je daar in je eigen hart.

 

Het HARTchakra heeft het vermogen trillingen te voelen, dat kunnen weliswaar alle chakra’s,

maar het hart heeft een buitengewoon onderscheidingsvermogen, met een beetje oefening kan het uiterst subtiel aanvoelen wat voor energieen erbijbetrokken zijn,

daarom kan het WAARHEID van onwaarheid onderscheiden.

( kijk bij de inhoudsopgave duitse pagina’s bij WAARHEID en oefen het daar).

 

Zeg nu in gedachten, terwijl je je op je HARTchakra concentreert,

 

 

“Ik ga in resonantie met de ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”.

( CHRISTUS zelf gaf ons deze HEILIGE woorden )

 

 

Meteen begint jouw HARTchakra zich heel wijd te openen omdat het gelijktijdig met ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE vervult wordt die door jezelf wordt gecreerd.

Deze LIEFDE is vanzelfsprekend een zeer hoog trillende energie.Er bestaat geen hogere energie.

 

Kijk en let eens op het gevoel dat nu bezit van je hart neemt;

Dit is de BASISVORM VAN DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

 

Misschien kom je tot de conclusie dat je je alleen maar “open”voelt.

Misschien voel je daarbij ook dat je boven de dingen komt te staan.

Misschien voel je alleen maar een RUST, een STILTE, een diepe VREDE.

Dat hoort allemaal bij de echte, bij de WARE LIEFDE.

 

Misschien stel je ook vast dat de ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE niet op een bepaalde persoon betrekking heeft. Je kunt je niet tot een bepaald mens of een bepaald dier beperken,

het is totaal of in het geheel niet. Je hebt LIEF of je hebt niet LIEF.

 

Je kunt hierbij ook helemaal op niemand boos of kwaad zijn of je ergeren iets of iemand.

Probeer eens aan iemand te denken waar je niet bepaald op gesteld bent, dat is niet bepaald

gemakkelijk, welnee het lukt je niet eens.

 

Daarom zei JEZUS “heb uw vijanden lief”want dan houden ze op vijanden te zijn.

En iedereen waar jij met LIEFDE aan denkt voelt zich GELIEFD en KAN je vijand niet

meer zijn, want je lost de oorzaken ervan, het karma tussen jullie beiden op, want alles wat jij hem/haar ooit hebt aangedaan wordt vereffend wanneer je lang genoeg LIEF hebt, namelijk

wanneer niets duisters meer opgelost hoeft te worden.

Alleen REINSTE LIEFDE blijft achter.

 

Vanaf nu kun je dat met eenieder doen, wanneer om welke reden dan ook de gedachte

aan iemand alleen al je ergert of irriteert- zelfs je moeder, je vader, leraren, onbetrouwbare

vrienden, vroegere partners die je gekwetst/verlaten hebben, zakelijke relaties, politieke tegenstanders, mensen die je bedrogen, bestolen, verkocht, verraden of of anders gekwetst

hebben ( wat heb je hen ooit aangedaan ) en alle anderen.

 

Kijk nu, hoe het aanvoelt wanneer in je HARTchakra de

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE trilt, hoe het naar aanleiding daarvan opengaat en groter wordt. Wees je bewust van dit nieuwe gevoel.

Misschien voel je voor de eerste keer bewust iets op het niveau van het fijnstoffelijke,

dus een hogere dimensie.

 

De ONVOORWAARDELIJKE LIEFEE is iets heel nieuws en bijzinders

Maak het voor de eerste keer door.

Wij noemen dat “in de LIEFDE zijn”of “HOUDEN  VAN”.

 

Misschien voel je ook nog helemaal niets- ook dat is “normal” omdat onze harten

heel erg veel negatieve herinneringen dragen met vele blokkeringen, de laatste resten van grote zielepijnen door teleurstellingen en onbarmhatig noodlot.

 

Vele mensen hebben muren om hun HART gebouwd, zonder deuren, met doornenstruiken

eromheen, zodat niemand naar binnen kan komen en niemand je meer kwetsen kan,

maar zelf kun je er nu ook niet meer uit, daar zit je in je pijn gevangen, en ergens houd

je op met voelen en word je zo hard als steen.

GOD sprak mij ooit eens van de mensen;

“Ze hebben zich hun kerkers, hun gevangenissen, hun kerkerholen zelf gebouwd om niet meer gekwetst te kunnen worden en komen er nu op eigen kracht niet meer uit.

Alleen LIEFDE kan deze muuren slechten.

 

Tocht trilt de LIEFDE in jouw HART en het werkt daar.

VERTROUW op jezelf en VERTROUW op GOD.

Ga door op het ingeslagen pad en blijf eraan werken, want de LIEFDE lost langzaam maar zeker de blokkeringen in je HART op zodat je gevoel en je onderscheidingsvermogen steeds

verfijnder worden.

 

Je kunt ook tot GOD bidden en vragen om je intensiever te laten voelen.

 

 

DIT WERK IS IMMERS NIETS ANDERS DAN EEN DIALOOG MET GOD.

 

Twijfel hierbij niet aan jezelf, want wat jij daar voelt kan werkelijk een ieder ander ook voelen, wel met een iets andere nuance, maar toch.

Wij voelen werkelijk voortdurend fijnstoffelijke energieen, zonder dat we ons daar van bewust zijn.

Iedere pijn is bijvoorbeeld fijnstoffelijk, ieder gevoel, iedere gedachte, iedere druk in het lichaam, die vaak veroorzaakt wordt door blokkeringen, b.v. miltsteek, het is

toch allemaal heel wezenlijk aanwezig.

 

De LIEFDE is overigens met water te vergelijken, na enkele oefening kan het aanvoelen alsof het om stromend water gaat, eerst druppelsgewijs, en dan bij een intensievere LIEFDE wordt

daaruit een klein stroompje gevormd en als de LIEFDE  maar door en door blijft stromen wordt uit het stroompje een beek, uit de beek een rivier en de rivier komt uit in de

oneindige “ZEE VAN LIEFDE”.

 

Misschien zie je ook nog LICHT, wellicht een ZON- maar misschien ook weer niets-

het kan heel verschillend zijn en toch is alles normaal.

 

Verwacht niets, maar sta OPEN voor alles.

 

 

ALLE GRENZEN ZIJN ALLEEN IN JEZELF AANWEZIG- EN ALLEEN JIJZELF KUNT ZE DOOR LIEFDE TRANSCEDEREN.

 

JIJ kunt nu de LIEFDE uit jouw HART op alles en iedereen richten, welke kant je ook op

wilt. Dat gebeurt wanneer je in LIEFDE bent, door je GEDACHTEN alleen.

 

Dit kun je nu gaan oefenen;

Terwijl je in de LIEFDE bent, HOUD EERST VAN JEZELF, door aan jezelf te denken,

met precies deze woorden;

“ Ik HOU van mijzelf”.

Kijk hoe dat voelt, blijf een tijdje in gedachten bij de LIEFDE naar jezelf, je mag het

allemaal ontvangen. Het is misschien moeilijk je wat langere tijd op jezelf te concentreren.

Herhaal dan iedere keer in gedachten; “ik HOUD VAN MIJZELF, daarmee oefen je je

concentratievermogen.

 

Wat je nu uitvoert is de grootste en belangrijkste oefening die je ooit hebt gedaan;

HET HOUDEN VAN JEZELF (en daarmee is alleen maar deze ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE bedoeld) heeft JEZUS al geprobeerd te leren.

Maar weinigen hebben het begrepen, laat staan gedaan.

WANNEER JE VAN JEZELF HOUD,KUN JE OOK VAN ANDERE MENSEN HOUDEN,KUN JE OOK VAN GOD HOUDEN.

De liefde voor jezelf is daar een absolute voorwaarde voor.

 

Nu kun je je helemaal veranderen en je leven in nieuwe banen leiden.

Volgens de KOSMISCHE WET van de analogie ( zo binnen-zo buiten ) ervaar je de buitenwereld overeenkomstig je eigen innerlijke problemen en ervaringen (zie beneden)

En in het bijzonder is het ervan afhankelijk hoe je tegenover jezelf staat.

Als je dus van jezelf HOUD, ervaar je ook alleen maar LIEFDE in de buitenwereld.

Oefen dus vooral steeds vaker in LIEFDE te zijn, totdat het je lukt ononderbroken

LIEF TE HEBBEN, en dat gaat sneller dan je wel zou denken.

I am deeply grateful to my dear SISTER Ineke Jonkman, who translated this text from the original German to the Dutch language,
to enable our BROTHERS and SISTERS in the Netherlands to HEAL themselves with UNCONDITIONAL LOVE, too!

Please spread the KNOWLEDGE about GOD'S LIGHT and UNCONDITIONAL LOVE on to all of HUMANITY,
so that all of us may live in HEALTH, PEACE and HAPPINESS, as "ONE HUMAN NATION IN GOD" -
in UNCONDITIONAL LOVE and PEACE with EARTH and GOD'S CREATION around us!
MARIA

Mijn pagina´s, als je deze niet veranderd, kunnen uitsluitend voor het prive-gebruik

 en het niet-commerciele-gebruik aangehaald, nagetrokken en vrij verder

gegeven worden onder vermelding van de bron.

Zie Copyright MARIA